FRUKOSTFLÄTAN

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - Jo­han Eng­ström

VÅGRÄTT: 1. Blir en del be­tjä­na­de av 7. Sal 8. Le­der islams bö­ner 10. Svänga med av 11. Li­da brist på 13. Rom­ja 14. Ses med man om­bord 16. Snabbt med vad? 18. Kal­las kungs­fisk 19. Stångs­ort 21. Den är grann 23. Film-har­ris 24. Mot­gång LODRÄTT: 1. Vec­kad 2. Ej spänd 3. Nic­ka till 4. Bär­trä 5. Mu­sik­boo­ne 6. Sat­te på plats 9. Frank­furt­flod 12. Stop­par blöd­ning 15. Kan ses med Hav­re 17. Här­led­ning 20. Gö­ra sams 22. Gäl­ler åter 23. Kraft­ord

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.