Guld­kan­ten upp­skat­tat

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Gnäll­måns

FAL­KEN­BERG. Minns ni Fas 3, det hå­na­de, ha­ta­de som ock­så blev till ett po­li­tiskt slag­trä? Kanske fanns det någ­ra ljus­punk­ter trots allt tal om ”för­ned­ring av de ar­bets­lö­sa”. Som pro­jekt Guld­kan­ten i Fal­ken­berg, äl­dre­stö­det som dri­vits av ABF med fi­nan­sie­ring­en via Fas3. Up­pen­bar­li­gen upp­skat­tat av så­väl de äld­re som del­ta­gar­na. Ing­et ty­der på att de känt sig ”för­ned­ra­de” över att kun­na ge en hjäl­pan­de hand. Nu är pro­jek­tet ned­lagt lik­som Fas 3. Bätt­re så?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.