Fak­ta: Ba­nor­na

Hallands Nyheter - - Varberg -

* De ur­sprung­li­ga ba­nor­na från 1932 och 1947 såg an­norlun­da ut. De ha­de be­lägg­ning av te­gel­stens­mjöl. 1932 års ba­na låg där fa­mil­je­ba­nan (den med al­la fan­ta­si­ful­la hin­der) lig­ger i dag. 1947 års ba­na är den svå­ra ba­nan. Den är god­känd för ban­golf­täv­ling­ar. In­nan den kom på plats an­vän­des mar­ken till en ten­nisba­na. * Ba­nor­na bygg­des om på 1970-ta­let. Då fick de nål­filts­be­lägg­ning. Da­gens ba­nor är kon­stru­e­ra­de av Stig Rå­de­mar med de ur­sprung­li­ga ba­nor­na som för­la­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.