Ja till tys­ka ho­moäk­ten­skap

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

TYSKLAND. I den sista ses­sio­nen fö­re se­mesterup­pe­hål­let sa­de le­da­mö­ter­na i den tys­ka för­bunds­da­gen ett hi­sto­riskt ”ja” till sam­kö­na­de äk­ten­skap. Men för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel rös­ta­de nej.

– För mig in­ne­bär äk­ten­ska­pet gif­ter­mål mel­lan en man och en kvin­na. Där­för rös­ta­de jag emot det här lag­för­sla­get, sa­de Mer­kel ef­ter om­röst­ning­en, som ja-si­dan vann med siff­ror­na 393–226.

Ja-re­sul­tat in­ne­bär att ho­mo­vigs­lar­na kan bör­ja i Tyskland se­na­re i år. (Tt-afp-reu­ters)

FO­TO: MI­CHAEL SOHN/AP

Ang­e­la Mer­kel rös­ta­de nej till för­sla­get om att le­ga­li­se­ra sam­kö­na­de äk­ten­skap, som än­då god­kän­des med bred mar­gi­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.