Fem män åta­las för tjuv­jakt

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

BROTT. Åtal har väckts i en av de störs­ta jakt­brotts­här­vor­na i Sve­ri­ge. Fem män i Norr­bot­ten är miss­tänk­ta för att ha tjuv­ja­gat och plå­gat sto­ra rov­djur.

– Det är en av de störs­ta jakt­här­vor­na som po­li­sen har nys­tat upp un­der de se­nas­te år­tion­de­na. Po­li­sen var med på ba­nan re­dan när någ­ra av brot­ten be­gicks, sä­ger åkla­ga­re Åse Schoultz vid riksen­he­ten för mil­jö­mål.

Björn, järv och lo­djur möt­te sin död i de norr­bott­nis­ka sko­gar­na un­der för­ra vin­tern, vå­ren och som­ma­ren. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.