Brio tving­as åter­kal­la skall­ra

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■EKO­NO­MI. Kon­su­ment­ver­ket var­nar för Brio­lek­sa­ken Ham­mar­skall­ran som kan or­sa­ka kväv­ning hos små barn. Nu krä­ver myn­dig­he­ten att skall­ran åter­kal­las en­ligt vis­sa rikt­lin­jer – an­nars kan bo­la­get få mil­jon­vi­te. Det bör­ja­de med att sju re­kla­ma­tio­ner kom in till Brio mel­lan 2015 och 2017. Be­kym­ra­de för­äld­rar ha­de upp­täckt spric­kor i Ham­mar­skall­ran vil­ket led­de till att små­de­lar, som barn kan sät­ta i hal­sen, föll ut ur lek­sa­ken. Brio har nu in­lett åter­kal­lel­sen. (TT)

FO­TO: KON­SU­MENT­VER­KET

Kon­su­ment­ver­ket var­nar för Brio-lek­sa­ken Ham­mar­skall­ran som kan or­sa­ka kväv­ning hos små barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.