Ko-re­la­te­ra­de mord för­döms

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■INDIEN. In­di­ens pre­miär­mi­nis­ter Narend­ra Mo­di för­dö­mer mord på per­so­ner från mi­no­ri­te­ter, som har ut­förts un­der fö­re­vänd­ning att kor skul­le skyd­das. Kri­ti­ker har an­kla­gat re­ge­ring­en för att blun­da för mor­den.

– Att dö­da män­ni­skor i Gau Bhak­tis (he­li­ga kors) namn är in­te god­tag­bart. Ma­hat­ma Gand­hi skul­le in­te god­kän­na det här, sä­ger Mo­di.

Fle­ra mord har be­gåtts i lan­det un­der de se­nas­te må­na­der­na. Mor­den har spe­ci­ellt drab­bat mus­li­mer som har an­kla­gats för att dö­da kor el­ler ätit nöt­kött. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.