Nä­ra 200 dö­da ef­ter last­bils­brand

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■PA­KIS­TAN. An­ta­let dö­da i den jät­te­li­ka last­bils­bran­den i Pa­kis­tan när­mar sig 200.

Det of­fi­ci­el­la döds­ta­let är 190 men många av de ska­da­de svä­var mel­lan liv och död, en­ligt Rao Tas­lim Ah­mad, ta­les­man för myn­dig­he­ter­na i Ba­ha­wal­pur.

Tank­bi­len var las­tad med nå­gon form av pe­tro­le­um­pro­dukt, när fö­ra­ren kra­scha­de på en lands­väg. Många loc­ka­des av ut­sik­ter­na till gra­tis ben­sin. Nå­gon ska där­ef­ter ha tänt en ci­ga­rett, vil­ket ut­lös­te den ka­ta­stro­fa­la bran­den. (TT­AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.