I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■EU. Min­ne­sce­re­mo­ni för Tysklands för­re för­bunds­kans­ler Hel­mut Kohl i Eu-par­la­men­tet i Stras­bourg med bland and­ra Ang­e­la Mer­kel, Bill Clin­ton, Em­ma­nu­el Macron och Je­an-clau­de Junc­ker bland ta­lar­na.

■■KANADA. För­bunds­sta­ten Kanada grun­da­des för 150 år se­dan.

■■DU-RE­FOR­MEN. Fyl­ler 50 år.

■■NAMNLAG. Nu är det fritt fram att skaf­fa dubb­la ef­ter­namn och by­ta för­namn hur of­ta man vill.

FO­TO: KIN CHEUNG/AP

På be­sök. Ki­nas pre­si­dent Xi Jin­ping är på be­sök i Hongkong med an­led­ning av 20-års­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.