Fak­ta: Om testet

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Det tys­ka la­bo­ra­to­ri­et SLG har på upp­drag av Test­fak­ta pro­vat sju bat­te­ri­driv­na gräst­rim­mers med pris upp till 1 600 kro­nor in­klu­si­ve bat­te­ri och lad­da­re. Al­la gräst­rim­mers var av­sed­da för trim­ning av växt­lig­het där gräs­klip­pa­ren in­te kom­mer åt. Fy­ra av ma­ski­ner­na an­vän­der trim­mer­snö­re, tre av dem klip­per med kni­var. Al­la mo­del­ler­na är på 18 volt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.