Pre­stan­da

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Lab­bet mät­te hur ef­fek­tivt ma­ski­ner­na klip­per. I de fall ma­ski­ner­nas klipp­di­a­me­ter går att stäl­la in, så an­vän­des den bre­das­te klipp­di­a­me­tern. Mät­ning­ar­na gjor­des bå­de på högt och nor­mal­högt gräs. * Lab­bet klipp­te med ma­ski­ner­na längs sta­ket, un­der träd och bus­kar, i slutt­ning­ar och på flac­ka­re par­ti­er samt kant­klipp­te längs med sten­lägg­ning. Re­sul­ta­ten be­tyg­sat­tes på en ska­la mel­lan 1 och 5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.