DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 50 år se­dan, 1967, av­sat­tes Ki­nas pre­si­dent Liu Sha­o­qi och ute­slöts ur Kom­mu­nist­par­ti­et. Han stämp­la­des som ”Ki­nas Ch­rusjtjov” och av­led i hu­sar­rest 1969, svårt van­vår­dad och sjuk i di­a­be­tes och lung­in­flam­ma­tion. År 1980 fick han postum upp­rät­tel­se av par­ti­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.