Mar­drömslott­ning för Lars­son

Hallands Nyheter - - Sporten -

TEN­NIS: Sve­ri­ges en­da sing­el­spe­la­re i Wim­ble­don-ten­ni­sen fick en mar­drömsmot­stån­da­re när lott­ning­en ge­nom­för­des i dag. På mån­dag ställs Jo­han­na Lars­son i den förs­ta om­gång­en mot den två­fal­di­ga Wim­ble­don­mäs­ta­ren Pet­ra Kvi­to­va, ran­kad tol­va i värl­den.

Den 27-åri­ga tjec­kis­kan, som vann Wim­ble­don 2011 och 2014, kniv­höggs all­var­ligt i han­den i sitt hem i de­cem­ber för­ra året, men gjor­de come­back i Frans­ka mäs­ter­ska­pen för en dryg må­nad se­dan – och vann i för­ra vec­kan grästur­ne­ring­en i Bir­ming­ham.

I ti­tel­för­sva­ra­ren Se­re­na Wil­li­ams från­va­ro är världs­et­tan Ange­li­que Ker­ber en av för­hands­fa­vo­ri­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.