Tysk stjär­na sak­nas i Em-trupp i som­mar

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: När tys­ka för­bunds­kap­te­nen Stef­fi Jo­nes pre­sen­te­ra­de sin trupp till fot­bolls-em i Ne­der­län­der­na sak­na­des an­falls­stjär­nan Alex­an­dra Popp. Hon ska­da­de väns­ter­knät på ons­da­gens trä­ning och blir bor­ta i fle­ra vec­kor.

– Det är en bit­ter nyhet som slår hårt mot oss och fram­för allt Alex, sä­ger Jo­nes på tys­ka fot­bolls­för­bun­dets hem­si­da.

– Hon är en vik­tig spe­la­re för oss, men som team mås­te vi job­ba än­nu taj­ta­re och kom­pen­se­ra den för­lus­ten ge­nom kol­lek­ti­vet.

Popp, 26, var med och tog Os-guld i Rio de Ja­nei­ro och blev ut­sedd till Tysklands bäs­ta spe­la­re 2016, en ut­mär­kel­se hon ock­så fick 2014. På 80 lands­kam­per har hon gjort 35 mål.

Med i trup­pen finns Ro­sen­gårds an­fal­la­re An­ja Mit­tag som gjort 50 mål på si­na 153 lands­kam­per. Sex av spe­lar­na är mäs­ter­skaps­de­bu­tan­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.