Skön­sång med La­leh på Bråvalla

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MATHILDA OLAUSSON/TT

La­leh bör­ja­de med att ri­va av Wel­come to the show strax ef­ter mid­natt – se­dan fort­sat­te hon med Ald­rig bli som förr och En stund på jor­den.

Fan­sen i publi­ken var med på no­ter­na, de gung­a­de fram och till­ba­ka och sjöng med. La­leh var en av de mer po­pu­lä­ra ar­tis­ter­na på Spo­ti­fy in­för Bråvalla – to­talt låg hon på num­mer 13 av de bo­ka­de ak­ter­na som det lyss­na­des mest på.

Med spel­ning­en på Bråvalla in­led­de hon sin som­martur­né. Sist hon spe­la­de på fes­ti­va­len var 2014. Mel­lan lå­tar­na pas­sa­de hon på att hyl­la publi­ken, och re­dan ef­ter förs­ta lå­ten frå­ga­de hon hur publi­ken måd­de. – Jag har sak­nat er, sa­de hon. Någ­ra mi­nu­ter se­na­re tog hon till­fäl­let i akt igen:

– Vack­ra ni är! Skönt att få va­ra här med er. Jag äls­kar er.

Ef­ter En stund på jor­den följ­de ett par lug­na­re lå­tar. När det var dags för Let it fall sat­te hon sig vid pi­a­not.

– Man kan ju in­te ord­na all­ting här i li­vet. Man pla­ne­rar och för­sö­ker, så går det som det går, ibland mås­te man ba­ra Let it all fall down, in­tro­du­ce­ra­de hon lå­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.