Klas­sisk kväll med stjärn­glans

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Emi­lie Tör­nqvist

Som­mar­lov, flo­den Rhen och Glyn­de­bour­nes vack­ra om­giv­ning­ar ra­mar in kväl­lens klas­sis­ka mu­sik­pro­gram. ”Kul­tur­stu­di­on” pre­sen­te­rar en do­ku­men­tär om ope­ras­ång­ers­kan Da­ni­el­le

De Nie­se, och där­ef­ter Ber­lin­fil­har­mo­ni­ker­nas som­mar­lov­skon­sert.

I ”Ros­si­ni, Ro­si­na och De Nie­se” får tit­tar­na föl­ja världs­so­pra­nen Da­ni­el­le De Nie­se när hon re­pe­te­rar in rol­len som Ro­si­na i Ros­si­nis ope­ra ”Bar­be­ra­ren i Se­vil­la”.

Kväl­len fort­sät­ter med mer örongo­dis för äls­ka­re av klas­sisk mu­sik: ”Wald­büh­ne 2017 – di­rekt från Ber­lin” bju­der på Ber­lin fil­har­mo­ni­ker­nas år­li­ga ut­om­hus­kon­sert. I år är te­mat flo­den Rhen. Hyl­la­de di­ri­gen­ten

Gusta­vo Du­da­mel, som ti­di­ga­re va­rit chefs­di­ri­gent för Gö­te­borgs Sym­fo­ni­ker, di­ri­ge­rar Schu­manns ”Sym­fo­ni nr 3 Ess-dur”, ”Den rhens­ka”.

En bril­jant skå­de­spe­la­re, en älsk­värd hu­ma­nist, så stolt över att ha känt dig och ar­be­tat med dig. Pi­er­ce Brosnan, in­ter­na­tio­nell skå­de­spe­la­re, skic­kar en sista häls­ning till Mi­chael Nyqvist.

Fo­to: Bill Coo­per/bbc

Den brit­tis­ka so­pra­nen Da­ni­el­le De Nie­se följs i en do­ku­men­tär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.