Natt­klubb­sä­ga­re vill bli lag­ly­dig

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I dra­ma­se­ri­en ”Po­wer” le­ver den för­mög­ne af­färs­man­nen och natt­klubb­sä­ga­ren Ja­mes ”Ghost” St Pa­trick (Oma­ri Hard­wick) ett dub­bel­liv som nar­ko­tika­kung i New York. När han vill läm­na sitt kri­mi­nel­la liv för att helt sat­sa på sitt lag­li­ga fö­re­tag stö­ter han snart på sto­ra pro­blem. Nu släpps den fjär­de sä­song­en, och Ghost grips miss­tänkt för mord.

Se­ri­en är pro­du­ce­rad av ra­par­tis­ten Cur­tis ”50 Cent” Jack­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.