1 JU­LI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Aron och Mir­jam namns­dag. Aron kom­mer från hebre­is­kans Aa­ron, med oklar be­ty­del­se. Nam­net kom hit på ti­digt 1300-tal, men bör­ja­de bli van­ligt först i slu­tet av 1900-ta­let. Om­kring 4 600 he­ter Aron, cir­ka 2600 kall­las så. Mir­jam stam­mar från hebre­is­kans mot­sva­rig­het till ara­me­is­kans Ma­ri­am. Det kom hit på and­ra hälf­ten av 1800-ta­let. Cir­ka 6300 he­ter Mir­jam, un­ge­fär 3 500 har det som förs­ta för­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.