HÖRT OCH HÄNT

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 35 år se­dan, 1982, hölls den förs­ta mass­vig­seln in­om den ny­re­li­giö­sa rö­rel­sen Fa­mil­je­fe­de­ra­tio­nen för Världs­fred och Enig­het, mer känd som Enig­hets­kyr­kan, el­ler Moon­sek­ten, ef­ter dess le­da­re, ko­re­a­nen Sun Myung Moon. Över 2 000 par gif­te sig vid Ma­di­son Squa­re Gar­den i New York. Pa­ren var hand­ploc­ka­de av Moon, och be­stod of­ta av med­lem­mar som ald­rig ti­di­ga­re ha­de träf­fats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.