Kre­a­ti­vi­tet i trä­da

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. I van­lig klangoch ju­be­lan­da lan­se­ra­des Var­berg som ”Väst­kus­tens kre­a­ti­va mitt­punkt”. Må det. Chal­mers, Gö­te­borgs Uni­ver­si­tet och Sahl­grens­ka Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set m fl är ju, jäm­fö­rel­se­vis, dvär­gar i sam­man­hang­et. Se­dan blev det tyst.

På kul­tu­ren på hn.se den 21/6 pre­sen­te­ra­des 28 per­so­ner/fö­re­tag in­om tid­ning­ens sprid­nings­om­rå­de som ska ar­be­ta ihop kre­a­tivt för att få Hal­land mer på kar­tan. Av des­sa har fy­ra (!) Var­berg som hem­ort. Det var in­te myc­ket be­vänt med den kom­mu­nal­po­li­tiskt fram­kom­men­de­ra­de ”kre­a­ti­vi­te­ten”. Men en tum­me­tott är ju all­tid nå­got. Lars Lindh

Var­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.