För­slag: Ge poj­kar Hpv-vac­cin

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

HÄL­SA. Folk­hälso­myn­dig­he­ten be­dö­mer att även poj­kar bor­de få vac­ci­na­tion mot Hpv-vi­rus.

Kun­ska­pen om Hpv-re­la­te­ra­de can­cer­for­mer har ökat och kopp­las nu till en rad can­cer­for­mer som även drab­bar poj­kar.

– Det här är ett vik­tigt för­slag. Det ger oss en möj­lig­het att fö­re­byg­ga can­cer och det är in­te så of­ta man kan det, sä­ger Adam Roth, lä­ka­re och ut­re­da­re på Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

Folk­hälso­myn­dig­he­ten be­räk­nar att 60 fall av can­cer bland män och 60 fall bland kvin­nor kan und­vi­kas var­je år om även poj­kar vac­ci­ne­ras. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.