Yt­ter­li­ga­re fy­ra dö­da i Ve­ne­zu­e­la

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

VE­NE­ZU­E­LA. Fy­ra män­ni­skor har dö­dats i sta­den Barqui­si­me­to i Ve­ne­zu­e­la, upp­ger myn­dig­he­ter­na. Där­med har 89 per­so­ner dö­dats un­der de tre se­nas­te må­na­der­nas pro­tes­ter mot re­ge­ring­en. Det är in­te of­fi­ci­ellt klar­gjort vad som led­de till de se­nas­te döds­fal­len, men en op­po­si­tions­med­lem upp­ger att de fy­ra skju­tits till döds.

Runt 1 000 män­ni­skor har ska­dats i de se­nas­te må­na­der­nas oro­lig­he­ter i Ve­ne­zu­e­la, och 3 500 per­so­ner har gri­pits. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.