Många dö­da i själv­mords­dåd

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SYRIEN. Många dö­da­des när en själv­mords­bom­ba­re ut­lös­te en spräng­ladd­ning vid Ta­hrir­tor­get i cen­tra­la Da­mas­kus i Syrien i går mor­se. Ex­akt hur många liv som kräv­des står in­te klart. Stat­lig sy­risk tv rap­por­te­ra­de åt­ta dö­da me­dan det op­po­si­tio­nel­la Sy­ris­ka män­ni­sko­rättsob­ser­va­to­ri­et skrev att minst tolv män­ni­skor dö­da­des.

Må­let för at­tac­ker­na var de liv­ligt tra­fi­ke­ra­de om­rå­de­na i cent­rum, förs­ta ar­bets­da­gen ef­ter fi­ran­det av den långa stor­hel­gen al-fi­tr, en­ligt po­li­sen. (TT-AFP)

FOTO: SANA/AP

Fle­ra själv­mords­dåd ska­ka­de Da­mas­kus i går, bland dem en ex­plo­sion på vägen till flyg­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.