Emi­rat av­vi­sar ul­ti­ma­tum

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■QATAR. Qatar av­vi­sar de krav som Sau­dia­ra­bi­en och fle­ra and­ra län­der stäl­ler på det iso­le­ra­de emi­ra­tet.

– Ing­en har rätt att stäl­la ett su­ve­ränt land in­för ett ul­ti­ma­tum, sä­ger Qa­tars ut­ri­kesmi­nis­ter Mo­ham­mad bin Ab­dul­rah­man Al Tha­ni.

De 13 kra­ven in­klu­de­rar att Qatar bry­ter si­na di­plo­ma­tis­ka för­bin­del­ser med Iran, klip­per ban­den till den isla­mis­tis­ka rö­rel­sen Mus­lims­ka bröd­ra­ska­pet samt stäng­er ned me­die­bo­la­get al-ja­zi­ra. Tids­fris­ten lö­per ut i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.