Ko­le­ra har ta­git 1 500 liv

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■JEMEN. 1 500 män­ni­skor har av­li­dit i ko­le­ra i Jemen, rap­por­te­rar Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen, som väd­jar om mer hjälp för att få ett slut på epi­de­min. Sjuk­do­men har fått ett starkt fäs­te i lan­det, som har här­jats av kri­get mel­lan den sau­di­led­da ko­a­li­tio­nen och huthi­re­bel­ler i över två år. Bland an­nat har myc­ket av lan­dets sjuk­vård för­störts. Fram till den sista ju­ni miss­tänks runt 246 000 män­ni­skor ha drab­bats av sjuk­do­men i lan­det. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.