FÖDELSEDAGAR

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 57 år se­dan, 1960, föd­des för­re ishoc­key­spe­la­ren Hå­kan Loob. Got­län­ning­en är en av få som vun­nit Stan­ley Cup, VM, OS och dess­utom Sm-guld. Han spe­la­de i Cal­ga­ry Fla­mes och är den en­da svensk som gjort 50 mål el­ler fler un­der en sä­song i NHL. Han är även den spe­la­re som gjort flest mål i Elit­se­ri­en. Ef­ter spe­lar­kar­riä­ren blev han klubb­di­rek­tör i Fär­je­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.