Blat­ter ång­rar att han in­te slu­ta­de ti­di­ga­re

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Sepp Blat­ter satt 17 år som ord­fö­ran­de i det in­ter­na­tio­nel­la fot­boll­för­bun­det, Fifa, in­nan han fick läm­na un­der skan­dalar­ta­de for­mer 2015. Nu ång­rar han att han satt så länge.

– Jag bor­de ha stop­pat mig själv ti­di­ga­re, sä­ger 81-åri­ge Blat­ter i en in­ter­vju med den schwei­zis­ka tid­ning­en Sonn­tags­blick.

Schwei­za­ren Blat­ter val­des om för en fem­te pe­ri­od i maj 2015 men ba­ra da­gar se­na­re, mitt i den kor­rup­tions­skan­dal som bri­se­rat, så med­de­la­de han att han skul­le av­gå vil­ket han gjor­de någ­ra må­na­der se­na­re. Han stäng­des se­na­re av i sex år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.