Jen­nie Nils­son (S), riks­dags­le­da­mot från Hyl­te

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Jobb och till­växt­frå­gor. Väx­an­de fö­re­tag och ar­bets­möj­lig­he­ter. Kom­pe­tens bland per­so­nal och ka­pi­tal till nya idéer. Det är grun­den till ett bra väl­färds­sam­häl­le som ger peng­ar till sko­la, vård och om­sorg. Di­gi­ta­li­se­ring och håll­bar till­växt är två av mi­na and­ra in­tres­se­om­rå­den. Jag tyc­ker Al­me­da­len har stor be­ty­del­se och in­ver­kan, det är ett fint ex­em­pel på hur vi kraft­sam­lar för de­mo­kra­tin. Det är unikt att det finns en mö­tes­plats där al­la in­tres­sen­ter kan dis­ku­te­ra si­na hjär­te­frå­gor.

”Di­gi­ta­li­se­ring och håll­bar till­växt är två av mi­na and­ra in­tres­se­om­rå­den.”

Bild: RO­GER LARSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.