FAK­TA: Lag­nell Group AB

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Om­sätt­ning: Ca 90 mil­jo­ner. Re­sul­tat ef­ter fi­nansnet­to: 2,7 mil­jo­ner. An­tal an­ställ­da: Ca 90 per­so­ner. Äga­re: Christer, Mar­ga­re­ta, Jerker och Jo­nas Lag­nell. An­tal bu­ti­ker: 4 restauranger. Bäs­ta år för fö­re­ta­get hit­tills: 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.