SKOLJUBILEUM

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

1956–1957 års Plön­ning­e­e­le­ver har fi­rat 60-års­ju­bi­le­um med en åter­träff. På pro­gram­met stod bland an­nat be­sök på Vap­nö Gods med rund­vand­ring på går­den och ef­ter­föl­jan­de mid­dag på Kvi­bil­le Gäs­tis. Med på ju­bi­le­et var: Gös­ta Al­näs, Hel­mer Karls­son, Tu­re Jo­hans­son, Ar­ne Kristi­ans­son, Kjell Nils­son, Rolf An­ders­son, Fol­ke Ir­bladh, Rolf Karls­son, Gun­nar Gun­nes­son, Gustav Pers­son, Mal­te Ivars­son, Sven Jöns­son, Vig­go An­ders­son, Maj Lin­dqvist, Evy Arvidsson, Son­ja Larsson, Bir­git Nils­son, Ing­e­gärd Pihls­gård, Bir­git­ta Smed­je­går­den, Edit Måns­son, Ing­er Jo­els­son, Mats Johnsson, Tu­re Bengts­son, Van­ja Svens­son och Ani­ta Nils­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.