Brand vid boktryc­ke­ri

Hallands Nyheter - - Varberg -

SÖD­RA NÄS: Vid 20-ti­den i lör­dags kväll lar­ma­des rädd­nings­tjänst ut till Brö­der­na Carls­sons boktryc­ke­ri på Söd­ra Näs. Det vi­sa­de sig va­ra en car­port 15-20 me­ter från tryc­ke­ri­ets hu­vud­bygg­nad som stod i brand.

– När vi kom dit var bran­den fullt ut­veck­lad, sä­ger Åsa Eriks­son, kom­mu­ni­ka­tions­stra­teg på Rädd­nings­tjäns­ten Väst.

Bran­den kun­de släc­kas gans­ka snart och det fanns ing­en över­häng­an­de risk för sprid­ning.

– Det fanns en hus­vagn en bit ifrån som vi la­de li­te vat­ten på för att den in­te skul­le brin­na. Men i och med att vi gans­ka snabbt däm­pa­de bran­den så var det ing­en stör­re risk.

Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV

BRIST. Det finns in­te till­räck­ligt med del­tids­brand­män i Kung­sä­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.