Lyx­igt bo­en­de på An­ta­ly­a­kus­ten!

Hallands Nyheter - - Varberg -

På det fan­tas­tis­ka ho­tel­let Wa­ter Pla­net & Aqua Park bor du med all in­clu­si­ve. Där finns bl.a. bu­ti­ker, en stör­re Spa-av­del­ning, in­om­huspool, ba­stu, gym, bil­jard, bord­ten­nis, ten­nisba­na, vat­ten­s­por­ter, barn­klubb, lek­plats, natt­klubb, fle­ra ba­rer, en buffé- och två à la car­te­re­stau­rang­er. I träd­går­den finns fle­ra här­li­ga poo­ler. Vid si­dan av ho­tel­let lig­ger om­rå­dets störs­ta vat­ten­park med 24 vat­ten­rutsch­ka­nor där en­tré in­går. Med Nyt­ta & Nö­je be­ta­lar du från 5049 kro­nor/per­son (or­di­na­rie pris 6049 kro­nor/per­son). Avre­sa under pe­ri­o­den 5 au­gusti-21 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.