Fak­ta:

Så var val­re­sul­ta­tet

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Här är re­sul­ta­tet från 2014 i Fal­ken­bergs kom­mun­val som led­de fram till nu­va­ran­de bor­ger­li­ga al­li­ans­sty­re där ock­så Mil­jö­par­ti­et för när­va­ran­de in­går. Från störst till minst: • So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, 34,8 pro­cent, 18 man­dat. • Cen­ter­par­ti­et, 18,4 pro­cent, 10 man­dat. • Mo­de­ra­ter­na, 17,4 pro­cent, 9 man­dat. • Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, 11,0 pro­cent, 6 man­dat. • Mil­jö­par­ti­et, 5,3 pro­cent, 2 man­dat. • Liberalerna, 4,9 pro­cent, 2 man­dat. • Väns­ter­par­ti­et, 4,6 pro­cent, 2 man­dat. • Krist­de­mo­kra­ter­na, 3,2 pro­cent, 2 man­dat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.