Fal­ken­berg kam­ma­de hem fle­ra me­dal­jer

Hallands Nyheter - - Falkenberg - ALICE NILS­SON LOTH alice.nils­son­loth@hn.se

”Jag är nöjd och det är kul att ta me­dalj, men man ha­de än­då hop­pats på guld”

JOCKE TANGFELT

Det blev ett gäng me­dal­jer för Fal­ken­bergs Bruks­hunds­klubb i hel­gens agi­li­ty-sm i Ös­tersund, trots mäs­ter­ska­pets nya reg­ler.

– Det gick jät­te­bra för Fal­ken­bergs del. Vi ha­de fle­ra som kva­li­fi­ce­ra­de sig till fi­nal, och vi är stol­ta över de­ras pre­sta­tio­ner, sä­ger Rebecka Wen­nersten, sam­man­kal­lan­de på Fal­ken­bergs Bruks­hunds­klubbs agi­li­ty­sek­tor.

JOHAN ERIKS­SON, Han­na Wen­nersten, Ma­ria Ljung­dahl och Rebecka Borglund från Fal­ken­bergs Bruks­hunds­klubb gick al­la till fi­nal och Rebecka Borglund vann ett in­di­vi­du­ellt sil­ver i stor­leks­klas­sen XS.

Nytt för i år var mäs­ter­ska­pets kval­lopp. När en del­ta­ga­re kva­li­fi­ce­rat sig till fi­nal noll­ställ­des al­la re­sul­tat, till skill­nad från ti­di­ga­re år då lop­pens re­sul­tat lagts ihop. Rebecka Wen­nersten be­rät­tar att Fal­ken­berg kom­mer ta med sig vis­sa lär­do­mar av det nya upp­läg­get in­för fram­ti­den.

En vik­tig del av agi­li­ty-sm är lag­täv­ling­ar­na, där fle­ra del­ta­ga­re från Fal­ken­berg täv­lar över klubb­grän­ser­na. Rebecka Borglund, Jocke Tangfelt och Ma­ria Ljung­dahl tog me­dalj med sina lag.

JOCKE TANGFELT täv­la­de i lag till­sam­mans med tre kom­pi­sar från and­ra de­lar av Sve­ri­ge. Hur gick det på SM tyc­ker du?

– Jodå, det var helt okej. Jag är nöjd och det är kul att ta me­dalj, men man ha­de än­då hop­pats på guld, sä­ger han.

Nu lad­dar Jocke Tangfelt och hans två hun­dar om in­för det nor­dis­ka mäs­ter­ska­pet i au­gusti. Han är dess­utom förs­ta re­serv till världs­mäs­ter­ska­pet, men det åter­står att se vad som hän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.