Macron: EU har ”gått vil­se”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

FRANKRIKE. EU har ”gått vil­se”, me­nar Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron, som lo­var att sjö­sät­ta ett de­mo­kra­ti­i­ni­ti­a­tiv för att för­nya uni­o­nen. Pre­si­den­ten med­de­la­de ock­så att val­sy­ste­met ska re­for­me­ras och an­ta­let par­la­men­ta­ri­ker mins­kas med en tred­je­del.

– Byg­gan­det av Eu­ro­pa har för­sva­gats av by­rå­kra­tins ut­bred­ning och den väx­an­de miss­tron som har följt av den, sa­de Macron in­för par­la­men­tet, vars bå­da kam­rar i går var sam­la­de i Ver­sa­il­les.

Macron med­de­la­de ock­så att un­dan­tags­till­stån­det som in­för­des ef­ter terror­då­den i Pa­ris i no­vem­ber 2015 ska upp­hä­vas ef­ter som­ma­ren. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.