Drab­ba­de ti­ger ef­ter skjut­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Po­li­sen har än­nu ing­en gri­pen ef­ter sön­dags­kväl­lens skott­loss­ning i ett bo­stads­om­rå­de i stads­de­len Hol­ma i Mal­mö. Tre män, i 20- till 30-års­ål­dern, hit­ta­des skott­ska­da­de. Ing­en av de ska­da­de pe­ka­de ut nå­gon miss­tänkt.

– De vet vem som har gjort det­ta, men de vill in­te med­ver­ka, sä­ger Lars Förstell, pressta­les­per­son vid po­li­sen i Mal­mö.

Samt­li­ga drab­ba­de är kän­da av po­li­sen se­dan ti­di­ga­re, och en­ligt Syd­svens­kan ska två av män­nen ha bli­vit skjut­na vid ti­di­ga­re till­fäl­len. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.