NAMNSDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* I dag har Ul­ri­ka och Ul­la namns­dag. Ul­ri­ka är forn­tyskt och fe­mi­nin­for­men av Ul­rik och sam­man­satt av ord för ar­ve­gods och mäk­tig. Till Sve­ri­ge kom nam­net på 1600-ta­let, på 1900-ta­let blev det ett mo­de­namn. Om­kring 45000 he­ter Ul­ri­ka, cir­ka 21500 kal­las så. Ul­la som kom hit på 1770-ta­let är en kort­form av Ul­ri­ka. Det var ett van­ligt flick­namn för 50-70 år se­dan och har även va­rit po­pu­lärt i dub­bel­namn, som Ul­la-britt. Cir­ka 56000 he­ter Ul­la, om­kring 35500 har det som till­tals­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.