Häc­ken hit­ta­de må­let och slog Ham­mar­by med 2-0

Hallands Nyheter - - Sporten - MICKE LARS­SON/TT

Häc­ken so­pa­de bort sin mål­tor­ka och slog Ham­mar­by med 2–0 i den all­svens­ka nystar­ten. Alex­an­der Far­ne­ruds 1–0 strax fö­re pa­us var Häc­kens förs­ta mål på näs­tan sex tim­mars spel­tid.

La­gen som möt­tes på Hi­sing­en ha­de oli­ka min­nen från vår­sä­song­ens sista mat­cher:

+ Ham­mar­by var ut­an för­lust i de fem sista om­gång­ar­na fö­re up­pe­hål­let.

+ Häc­ken av­slu­ta­de vå­ren med att gå mål­löst från de tre sista mat­cher­na. Mål­skyt­tet har över­hu­vud­ta­get va­rit ett pro­blem för Gö­te­borgs­la­get, med ba­ra tolv mål på li­ka många mat­cher. Fem av dem har gjorts av Al­has­san Ka­ma­ra.

MEN NU STOPPAS Ka­ma­ra av en knä­ska­da. Det öpp­na­de för att ni­ge­ri­a­nen Chisom Eg­buchu­lam fick gö­ra sin förs­ta all­svens­ka match från start i Häc­kens an­fall.

Ham­mar­by bör­ja­de med ett stort bol­l­in­ne­hav, om än ut­an de rik­tigt vas­sa chan­ser­na. Men en stund fö­re pa­us tog Häc­ken över helt. Mo­ham­med Abu­ba­ka­ri träf­fa­de rib­ban med ett lång­skott.

I 45:e mi­nu­ten lyf­te Alex­an­der Far­ne­rud in 1–0 till hem­ma­la­get ur då­lig vin­kel, fint fram­spe­lad av Eg­buchu­lam.

– Jag såg att mål­vak­ten kom ut och för­sök­te få en li­ten chipp­träff, sa­de Far­ne­rud till C Mo­re.

Ef­ter­läng­tat för Häc­ken, som då spe­lat all­svensk fot­boll i fem tim­mar och 47 mi­nu­ter mål.

NÄS­TA VÄNTAN BLEV kor­ta­re. I 56:e mi­nu­ten gjor­de Pau­lin­ho 2–0 på straff för Häc­ken, se­dan han själv tryckts om­kull av Mar­cus De­gerlund.

Se­dan byt­te Ham­mar­by från en till två an­fal­la­re. Häc­ken ham­na­de under visst tryck, men sva­ra­de med vas­sa kont­ring­ar. Chisom Eg­buchu­lam gjor­de en bra match, men för­blev mål­lös.

HAM­MAR­BY ÄR I ett mel­lan­lä­ge just nu. Ri­chard Ma­gy­ar och Johan Persson har läm­nat klub­ben, men de dans­ka ny­för­vär­ven Mats Feng­er och Jep­pe An­der­sen får in­te spe­la in­nan trans­fer­fönst­ret öpp­nar 15 ju­li. Mot Häc­ken ha­de Ham­mar­by ba­ra fem av­by­ta­re, i stäl­let för tillåt­na sju – gans­ka ovan­ligt i all­svens­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.