Fak­ta: Ex­em­pel på sam­ar­bets­part­ners

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* To­mas String­dahl, Fal­ken­berg och Me­tall & Le­go, Fal­ken­berg.

* Vi­dar Her­tov, Vin­berg och Vin­bergs Me­ka­nis­ka, Vin­berg.

* Måns Bro­man, Var­berg och Su­seå cho­klad, Fal­ken­berg.

* Åsa Bernd­ts­son, On­sa­la och Käns­la för träd­gård, Var­berg.

* Mi­ra Bo­di­ro­za Lindh, Staf­singe och Plåt­cen­ter i Halm­stad.

* Mar­cus Sjö­gerén, Tvåå­ker och Ölunds, La­holm.

* Li­sa Bu­re­ni­us, Var­berg och Br. Hen­riks­sons sten­hug­ge­ri, Kungs­bac­ka.

* An­na Ulin Ro­senqvist, Fal­ken­berg och Griss­lan Pro­ducts, Gri­me­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.