Fak­ta: Per Gess­le sjung­er på Allsång­en i kväll

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

I tis­da­gens av­snitt med­ver­kar Per Gess­le, Mi­ri­am Bry­ant, Oscar Mag­nus­son, Ti­na Ah­lin och Or­sa Spel­män samt Stor och Ji­re­el.

men Mag­nus­son är in­te oro­lig. När hans far gick bort blev han påmind om av­tryc­ket Sven-er­ik Mag­nus­son läm­nat ef­ter sig.

– Det är fan­tas­tiskt att ens pap­pa har be­tytt så myc­ket för så många män­ni­skor. Jag har va­rit med så pass länge och spe­lat så myc­ket att jag har sett det med eg­na ögon, så jag kan in­te sä­ga att jag blev för­vå­nad av re­ak­tio­ner­na. Dä­re­mot var

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.