Åt­ta dö­da när he­li­kop­ter kra­scha­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En rädd­nings­ar­be­ta­re bland res­ter­na av den he­li­kop­ter som kra­scha­de i Te­manggung på Ja­va i In­do­ne­si­en. Al­la åt­ta om­bord, fy­ra be­sätt­nings­män och fy­ra rädd­nings­ar­be­ta­re, om­kom.

He­li­kop­tern ska ha flu­git in i en klip­pa i om­rå­det.

Rädd­nings­per­so­na­len var på väg för att över­va­ka följ­der­na av vul­kan­ut­brot­tet i sön­dags. Minst tio per­so­ner ska­da­des när le­ra, as­ka och stel­nad la­va plöts­ligt slung­a­des ur Si­le­rikra­tern. (TT-AP)

FOTO: AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.