181 hög­hus har far­li­ga fa­sa­der

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

STOR­BRI­TAN­NI­EN. Minst 181 hög­hus runt om i Stor­bri­tan­ni­en har fa­sad­ma­te­ri­al som kan va­ra en sä­ker­hets­risk, vi­sar på­gåen­de un­der­sök­ning­ar som in­led­des ef­ter döds­bran­den i väst­ra Lon­don den 14 ju­ni.

Myn­dig­he­ter­na går just nu ige­nom 600 hög­hus i lan­det ef­ter bran­den i Gren­fell To­wer där minst 80 män­ni­skor om­kom.

Bygg­na­den fick ett nytt ytt­re skikt i sam­band med en re­no­ve­ring som av­slu­ta­des för­ra året. El­den spred sig myc­ket snabbt längs fa­sa­den. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.