By­bor dö­da­de och bort­för­da

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

NIGER. Nio by­bor har dö­dats och dus­sin­tals män­ni­skor har förts bort i en at­tack mot en by i söd­ra Niger. Ter­ro­rist­grup­pen Bo­ko Ha­ram miss­tänks lig­ga bakom då­det.

Det var i sön­dags kväll som ett okänt an­tal per­so­ner red in på ka­me­ler i byn Nga­le­wa och rö­va­de bort ung­e­fär 30 per­so­ner, upp­ger en lo­kal jour­na­list för ny­hets­by­rån Reu­ters.

Borg­mäs­ta­ren i di­strik­tet, Ab­ba Ga­ta Is­sa, sä­ger att det hand­lar om ung­e­fär 40 bort­för­da kvin­nor och barn. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.