En bakvänd kri­mi­nal­histo­ria

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Mörk hu­mor och ko­mis­ka in­slag ge­nom­sy­rar Net­flix nya thril­ler ”Shim­mer La­ke”. Lo­ka­le she­rif­fen Ze­ke Si­kes (Ben­ja­min Wal­ker) ut­re­der ett rån. Allt kom­pli­ce­ras av att en av hans brö­der är kri­mi­nell och in­blan­dad i fal­let. Det som skru­var till hand­ling­en yt­ter­li­ga­re är att histo­ri­en be­rät­tas i om­vänd ord­ning. Fil­men bör­jar i slu­tet och fort­sät­ter se­dan ge­nom till­ba­kablic­kar. In­te helt olik ”Me­men­to” från 2000.

Finns på Net­flix från 9 ju­ni. NET­FLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.