Mål­tids­fors­ka­re är som­mar­värd

Hallands Nyheter - - Tvguide -

När mål­tids­fors­ka­ren Ri­chard Tell­ström de­bu­te­rar i ”Som­mar i P1” tar han till­fäl­let i akt att pra­ta om – mat. Han har va­rit ex­pert i så­väl ”Histo­rieä­tar­na” som ”Lan­det brun­sås”. P1 13.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.