Blött.

ÅRETS FÖRS­TA: ALLSÅNG PÅ VAL­LAR­NA

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AN­NA WETTERQVIST an­na.wetterqvist@hn.se

Det var en blöt men lyck­lig publik som sjöng in pre­miä­ren på Allsång­en på Val­lar­na. Om­kring tvåtu­sen per­so­ner ha­de le­tat sig dit och strax in­nan ri­dån gick upp öpp­na­de sig him­len och publi­ken svi­da­de om till di­ver­se färg­gla­da regn­klä­der - ut­an att tap­pa hu­mö­ret. Kväl­lens stjär­nor var Da­vid Lind­gren, känd från bland an­nat Me­lo­di­festi­va­len, och mu­si­kalar­tis­ten Em­mi Chris­tens­son från i Ves­sige­bro och senast ak­tu­ell i Phan­tom of the Ope­ra i Stock­holm.

Bil­der: AN­NA WETTERQVIST

MUSIKALSTJÄRNA. Em­mi Chris­tens­son bjöd på rik­tig skön­sång i reg­net när Allsång­en ha­de pre­miär på fri­lufts­te­a­tern Val­lar­na i Fal­ken­berg.

TRISS I DA­MER. Sig­britt Johansson, Kerstin Johansson och Ka­rin Jons­son ha­de med sig eg­na sto­lar till Allsång­en.

SOMMARSÅNGER. Barn­kö­ren fick var­ma ap­plå­der när de fram­för­de sina sommarsånger.

GENREP. So­len sken på Da­vid Lind­gren på gen­re­pet in­nan reg­net kom.

REGNSKYDD. Det var en färg­glad publik som trot­sa­de reg­net på Allsångs­pre­miä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.