Sat­sa på tåg­ba­nor­na istäl­let

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Ja till flyg­skatt” (29/6).

TRA­FIK. Myc­ket bra in­sän­da­re av An­ders Käll­gård där han sä­ger ja till flyg­skatt! Det är själv­klart att vi ska ha det och fat­tas ba­ra, med tan­ke på den enor­ma kli­mat­på­ver­kan som fly­get har! Sat­sa på och ut­veck­la tåg­ba­nor­na nu! Hop­pas Sve­ri­ge fat­tar rätt be­slut och tar efter Tyskland och Stor­bri­tan­ni­en, det är ab­so­lut nöd­vän­digt!

Ul­ri­ka Tenn­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.