Fak­ta:

Frösun­da

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Frösun­da Om­sorg tog i hös­tas över en del av Fal­ken­bergs han­di­kap­pomsorg, 17 grupp- och ser­vice­bo­stä­der med cir­ka 100 bo­en­de. En­t­re­pre­na­den är värd cir­ka 75 mil­jo­ner kro­nor per år. * Fö­re­ta­get har 8000 an­ställ­da som sva­rar för om­sor­gen om när­ma­re 3000 per­so­ner in­om per­son­lig as­si­stans, funk­tions­ned­sätt­ning, äldre­omsorg och in­di­vid- och fa­mil­je­omsorg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.