Li­tau­en: Livs­tid för Bi­le­vici­us

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Det blir trots allt livs­tids fäng­el­se för Ne­rijus Bi­le­vici­us, som dömts för mor­det på Li­sa Holm, även i hem­lan­det. En li­tau­isk dom­stol har ri­vit upp ett ti­di­ga­re be­slut om en­bart 15 års fäng­el­se.

Ne­rijus Bi­le­vici­us är dömd till livs­tids fäng­el­se för mor­det på Kin­ne­kul­le för två år se­dan, men har be­gärt att få av­tjä­na sitt straff i hem­lan­det Li­tau­en.

Kri­mi­nal­vår­den kom­mer nu att grans­ka do­men och slut­gil­tigt be­slu­ta om Bi­le­vici­us ska fö­ras över till Li­tau­en el­ler in­te. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.