Grann­län­der i mi­grant­gräl

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EU. Ita­li­en har kal­lat upp Ös­ter­ri­kes am­bas­sa­dör se­dan grann­lan­det vars­lat om gräns­kon­trol­ler för att hind­ra mi­gran­ter. Upp­kal­lel­sen kom­mer se­dan Ös­ter­ri­ke flyt­tat fy­ra be­pans­ra­de for­don till gräns­om­rå­det mot Ita­li­en och vars­lat om att gräns­kon­trol­ler kan kom­ma att in­fö­ras.

Or­sa­ken är den sto­ra mängd asyl­sö­kan­de och mi­gran­ter som an­länt till Ita­li­en. Ös­ter­ri­ke har re­dan ti­di­ga­re ilsk­nat till över att många av mi­gran­ter­na tar sig vi­da­re norrut på egen hand. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.